Sunrise Development - ოთახები

სტუდიო

აპარტამენტები

36.07 მ2
აივანი
room
1 ოთახი
სააბაზანო

Sunrise Development-ის უდიდესი უპირატესობაა მომხმარების ინტერესებსა და ხარისხზე ორიენტირებული მშენებლობა

სართული ბინა სივრცე კვ. მ ფასი
3 ბინა 2 28.29 მ2 1815 ₾
3 ბინა 3 35.05 მ2 1815 ₾
3 ბინა 5 30.56 მ2 1815 ₾
3 ბინა 6 36.07 მ2 1815 ₾
3 ბინა 7 36.07 მ2 1815 ₾
3 ბინა 8 30.56 მ2 1815 ₾
3 ბინა 9 27.88 მ2 1815 ₾
3 ბინა 10 35.05 მ2 1815 ₾
3 ბინა 11 28.29 მ2 1815 ₾
3 ბინა 15 40.39 მ2 1815 ₾
3 ბინა 16 50.05 მ2 1815 ₾
3 ბინა 17 40.1 მ2 1815 ₾
3 ბინა 18 66.15 მ2 1815 ₾
3 ბინა 19 45.2 მ2 1815 ₾
3 ბინა 20 51.81 მ2 1815 ₾
3 ბინა 21 43.16 მ2 1815 ₾
3 ბინა 22 48.47 მ2 1815 ₾
3 ბინა 23 45.2 მ2 1815 ₾
3 ბინა 26 50.05 მ2 1815 ₾
5 ბინა 59 38.94 მ2 1815 ₾
11 ბინა 210 38.94 მ2 1914 ₾
13 ბინა 270 31.61 მ2 1914 ₾
15 ბინა 315 36.25 მ2 1914 ₾
21 ბინა 458 34.92 მ2 2211 ₾
22 ბინა 499 31.61 მ2 2211 ₾
22 ბინა 484 36.29 მ2 2211 ₾
24 ბინა 540 36.25 მ2 2211 ₾
24 ბინა 534 36.29 მ2 2211 ₾